Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 4/ήμερη εκδρομή της  Α΄και Β΄ τάξης Λυκείου  στην Πάτρα στο πλαίσιο μαθημάτων του Αναλυτικού προγράμματος

 

ΣΧΕΤ.   : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και μετακινήσεις  μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

            Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την 4/ήμερη εκδρομή μαθητών της Α΄ και  Β΄ τάξης  Λυκείου  του Σχολείου μας  στην Πάτρα. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

      

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΠΑΤΡΑ

29 Μαρτίου 2023 – 01 Απριλίου 2023

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

·         83 μαθητές (+/- 5 μαθητές)

·         6 συνοδοί καθηγητές

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

·         Λεωφορείο

 

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- πρωινό ή ημιδιατροφή)

Ξενοδοχεία (να αναφέρονται ονομαστικά) Α΄ ή Β΄ κατηγορίας,  στην πόλη της Πάτρας.

Δωμάτια

·         δίκλινα ή τρίκλινα για μαθητές,

·         μονόκλινα για συνοδούς

Με πρωινό

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

Η μετακίνηση θα γίνει οδικώς από Καστοριά για Πάτρα   και επιστροφή. Περιήγηση στην Πάτρα και επίσκεψη στα αξιοθέατα.

Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία (ξενάγηση) και

ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρυτα.

Την 1η ημέρα στάση και ξενάγηση στο Μεσολόγγι.  Κατά την επιστροφή στάση στα Γιάννενα.

 Εφαρμογή του προγράμματος της εκδρομής.

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και covid – 19 (Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή, αν για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).

ΝΑΙ

(για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές)

 

Επίσης σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή ή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανώτερης βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ώρα 12:00

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ώρα 12:30

 

    

  Η Δ/ντρια  του Σχολείου    

   

 Ευτέρπη Δημηροπούλου