ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  Α-Β-Γ τάξης του 3ου ΓΕΛ Καστοριάς στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

   ΣΧΕΤ : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-02-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

             

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει  ημερήσια «εκπαιδευτική εκδρομή», της Α΄,Β΄, Γ΄ τάξης στην Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον  με μετακινήσεις σε εκπαιδευτικούς προορισμούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Ημερομηνία:  24/02/2023 και ώρα 06:30. Θα συμμετέχουν 110 +/-5 μαθητές και ΟΚΤΩ (8) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει  οδικώς από Καστοριά – Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α΄,Β΄, Γ΄ τάξης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Δευτέρα 30/1/2023 και ώρα 12:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά.

Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές  που δεν μπορούν να συγκριθούν όπως έχει ζητηθεί δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα προβλεπόμενα  έγγραφα, (ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, ασφαλιστικές καλύψεις κ.λ.π.).

Επιθυμούμε:

  1. Τα λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
  2. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
  3. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κ.τ.λ).
  4. Υποχρεωτική Ασφάλιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  5. Πρόσθετη ατομική ασφάλιση όλων, (μαθητών καθηγητών), που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  6. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.
  7. Επιβάρυνση ανά μαθητή.
  8. Δέσμευση του γραφείου Γενικού τουρισμού για την έκδοση ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή ως προϋπόθεση καταβολής των χρημάτων.

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος ενώπιον επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

 

 

 

Ο  Διευθυντής

 

 

 

 

Αναστάσιος Παπαδόπουλος