Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

...........................................
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, όπως φαίνονται στο αρχείο.
Οι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027 και για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Συνημμένα:
Download this file (6Ξ7Ν46ΝΚΠΔ-ΧΛΞ.pdf)6Ξ7Ν46ΝΚΠΔ-ΧΛΞ.pdf[ ]272 kB