... Άρση της υπεραριθμίας των παρακάτω εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022...

... Οργανική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών...

... Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι...