Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή υπηρετούν καθ? οιονδήποτε τρόπο στο σχολείο σας και επιθυμούν να μετατεθούν, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από 11-11-2021 έως 22-11-2021 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.
Εντός της ίδιας προθεσμίας έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης για βελτίωση θέσης, όσοι επιθυμούν, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα οργανικά κενά των Μουσικών Σχολείων (καθώς και του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς), Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. τα οποία καταχωρήθηκαν από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 124459/Ε2/04-10-2021 εγκύκλιο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://inventory.minedu.gov.gr/.