Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Βθμιας εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων.