Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να υποβάλουν τις προσφορές τους σχετικά με την 5/ήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή (σφραγισμένη) στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ-CERN

02/11/2022-06/11/2022

 

3

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙO ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

4

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

  • 41 (±2) ΜΑΘΗΤΕΣ

  • 4 ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

5

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο/ Αεροπλάνο

6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-τετράκλινα )

  • Ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων

  • Δωμάτια τρίκλινα-τετράκλινα για μαθητές, μονόκλινα για συνοδούς

 

7

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

  • Εφαρμογή του Προγράμματος της εκδρομής.

8

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

9

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID-19 (Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή, αν για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή ή μαθητών λόγω αποδεδειγμένης ανώτερης βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, προβλέπεται η επιστροφή των αναλογούντων χρημάτων

10

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

29/09/2022

12:00

 

13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

29/09/2022

13:00

 

 

  • Οι συνοδοί καθηγητές θα επιβαρυνθούν με τα δικά τους αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία δεν θα συμπεριληφθούν στην επιβάρυνση του κάθε μαθητή .Τα αεροπορικά εισιτήρια των συνοδών θα τα κλείσει το πρακτορείο που θα αναλάβει την εκδρομή

  • Η αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να γίνει μέχρι το μεσημέρι, ενώ η αναχώρηση από τα αεροδρόμια επιστροφής να γίνει αργά το απόγευμα , με την προϋπόθεση ότι το κάθε ταξίδι θα διαρκέσει το πολύ 6 ώρες

  • Το ξενοδοχείο διαμονής θα πρέπει να είναι κοντά στην Γενεύη ,το πολύ 30-40 λεπτά με το

Λεωφορείο

  • Θα πρέπει να υπάρχει λεωφορείο με συνοδό εκδρομής για όλες τις επισκέψεις και ξεναγήσεις. Λεωφορείο θα πρέπει να υπάρχει και για την μεταφορά από την Καστοριά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και κατά την επιστροφή από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στην Καστοριά

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις CERN , OHE , Ερυθρό Σταυρό , Λωζάνη και τις γειτονικές πόλεις και επίσκεψη - ξενάγηση στη Βέρνη

 

-- Ο --

Αναπληρωτής Διευθυντής

 

 

Μπαλατσούκας Παναγιώτης