Δείτε αναλυτικό βίντεο πως θα χρησιμοποιούν το edupass οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Συνημμένα υπάρχει το εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες.