Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να υποβάλει αίτηση Erasmus+ ΚΑ1 ? Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ως Συντονιστής Κοινοπραξίας Κινητικότητας  με θέμα την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Education for Sustainable Development, ESD). Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην αίτηση να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία/αρχεία:

  • Κωδικό Organisation ID της σχολικής μονάδας τους
  • PIF ? Partner Identification Form, στο οποίο θα αναφέρουν και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες τους μέσα από τις διοικητικές και εκπαιδευτικές επιλογές, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που η πιθανή εμπλοκή τους στο πρόγραμμα αναμένεται να επιφέρει στην εφαρμογή πρακτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα και έξω από τις σχολικές μονάδες τους.