Σχετικά: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/4255/17-07-2020 πρόσκληση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς,

β) η υπ. αριθμ. 8η/02-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως Συμβούλιο Επιλογής

 

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων (κατά αλφαβητική σειρά), των δεκτών υποψηφίων για τις κενούμενες θέσεις διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως εξής: