Παρακαλούμε ανοίξτε το άρθρο για να ενημερωθείτε για τη σχετική προκήρυξη.