Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

Αποφασίζουμε


Α) Ανακαλούμε τις διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 08-12-2021, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

..........................................................................

 

 

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 9-12-2021, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

.............................................................................

 

Γ) Τροποποιούμε τις διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: