Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:

..........................................................................

Αποφασίζουμε
Την διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 1-9-2021, ως εξής: