Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής: