Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β? ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ? Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με τον Προγραμματισμό Εξετάσεων Πιστοποίησης Α? επιπέδου ΤΠΕ (Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ) .

 

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη του:

Προσκαλούμε εκ νέου
Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων ΠΕ κατηγορίας, οι οποίοι/ες υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν να επιλεγούν σε κενές/κενούμενες θέσεις μελών της

Η εισαγωγή φοιτητών στα 3 Μουσικά Τμήματα, στο Τ?ή?α Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη?ίου, στο Τ?ή?α Μουσικής Επιστή?ης και Τέχνης του Πανεπιστη?ίου Μακεδονίας και στο Τ?ή?α Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστη?ίου Ιωαννίνων, από το έτος 2019 πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα 2 μουσικά μαθήματα α) Μουσική Εκτέλεση και Ερ?ηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ ή στο μάθημα