Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
Έχοντας υπόψη:

...........................................

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση με επιλογή:
1) της κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή Α΄ του ΓΕ.Λ. Κασσάνδρας και
2) της κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή του ΓΕ.Λ. Ν. Τρίγλιας
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2024.