Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς, στις σχολικές μονάδες της έδρας του Δήμου Καστοριάς ως εξής....

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησής τους την Τρίτη 30/6/2015