Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:
1. των ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα
2. των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Αριθμ. πρωτ. Φ.151 /33587/A5/25-2-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: "Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013".

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων που διδάσκουν τα μαθήματα του μηχανολογικού τομέα που εξετάζονται Πανελλαδικά και στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μου, θα ήθελα να τους πληροφορήσω για τον τρόπο εξέτασης  των μαθημάτων αυτών.  Στο ΦΕΚ 290/12-2-2016, άρθρο 5 και στη σελίδα 4203 (17/24) περιλαμβάνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού, αλλά και όλων των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

ΠΕ 17 

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013.