Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 18ζ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316, Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ?Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα

Σας αποστέλλεται συνημμένα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να διανεμηθεί στους/στις μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης και τα συμπληρωμένα έντυπα να συγκεντρωθούν και θα διατηρηθούν στο σχολείο. Στη συνέχεια οι Διευθυντές θα αποστείλουν έως τις 22 Ιουνίου 2018 στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τον αριθμό μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για μαθήματα Αγγλικών και εκείνων που ενδιαφέρονται για μαθήματα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της

Σε απάντηση του αριθ.860/05.02.2017 (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ.:43461/Ε3/15.03.2018) εγγράφου σας, σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στον Γενικό Γραμματέα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74 τ.Α΄/19-05-2017), που αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν.1264/1982 (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄ ).
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1264/1982 σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίσεις ευνοϊκότερες