Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

.....................................................

 

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Εξάρχου Ελένη, κλάδου ΠΕ04.01, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
2. Γεωργίου Μαρία, κλάδου ΠΕ04.02, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Τσιάγγου Ιωάννα, κλάδου ΠΕ04.01, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
4. Πλούσιο Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ11 (με Β΄ Ειδικότητα ΠΕ85), στο ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής: