Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 38/31-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 81ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 . Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της ώρας, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 25/21-05-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών 2021, που προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχολικού έτους 2020-2021, για μαθητές/-τριες όλων των τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 34/02-07-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…».
O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει το Σωματείο «Ορίζοντες», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.68/13-05-2020 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/16-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021,την διεξαγωγή της 8ης Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο « Conseil des Jeunes Citoyens», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των Γυμνασίων καθώς και της Α’ και Β’ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της χώρας , με τις εξής προϋποθέσεις:

Απαντώντας στο από 25/06/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας απέστειλε ο κ. Κωνσταντόπουλος Χρήστος, πρόεδρος του ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας με θέμα: «Υποβολή προς έγκριση πρότασης για μαθητικό διαγωνισμό “Camera Zizanio”» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής