Για το σχολικό έτος 2020-2021, το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί πλήρως διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια, με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα: Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Αθήνα (νέα συμμετοχή), Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιά, Πύργο Ηλείας, Σύρο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά, το διάστημα 13 έως και 18 Απριλίου 2021.
Λόγω της περυσινής αναβολής του, φέτος θα μπορούν να συμμετέχουν και έργα που πραγματοποιήθηκαν και το προηγούμενο σχολικό έτος 2019-2020, αρκεί βέβαια να παρουσιαστούν από τους ίδιους τους/τις μαθητές/-τριες που τα έφτιαξαν. Δείτε την Αφίσα μας στο

Απαντώντας στο από 03-11-2020 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/22-12-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος  2020-2021, την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO  Hellas που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας, και θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 172556/Δ2/21-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών που αφορά σε έγκριση του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στις κατηγορίες Ποίηση και Διήγημα, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 58/17-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για το σχολικό έτος

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 168759/Δ2/14-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 23-10-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Θεατρικού Μονόπρακτου με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 163433/Υ2,Δ2,/30-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτηση που μας απέστειλε το European School Radio και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο: «7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/26-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ με τίτλο «7