Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 08/25-06-2019 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 29/18- 07-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Διαγωνισμού Ορθογραφίας του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, με προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής την 15η Μαρτίου 2020. Στόχος του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, είναι η εξοικείωση με τον πλούτο και τη μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας και η συνειδητοποίηση της διαχρονικότητάς της. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Απαντώντας στο από 26-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορίας με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1827).Απο το Ιάσιο έως την Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας με έμφαση στο Μεσολόγγι ως κιβωτό αξιών για τον νέο ελληνισμό» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Απαντώντας στο από 26-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (19ος-20ος αι.) που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης των Γυμνασίων της χώρας, για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Απαντώντας στο υπ’αριθμ.9619/26-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη με θέμα «Η Σχολή του Αριστοτέλη –Από την Μίεζα στην Οικουμένη» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων και των Λυκείων , για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή των εργασιών για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής- Δημιουργικού Σχεδίου Εξωφύλλου Σχολικού Βιβλίου για μαθήτριες και μαθητές των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (και της Σιβιτανίδειου Σχολής), ΣΜΕΑ καθώς και των Διαπολιτισμικών, Μουσικών, Εκκλησιαστικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Ελλάδας και της Ομογένειας με θέμα: «Εμείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, σχεδιάζουμε τα νέα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων», που διοργάνωσε το 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Υπουργείο Εσωτερικών) κατά το σχολικό έτος 2018/19, η διεξαγωγή του οποίου έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. Φ15/70537/Δ2/5.5.2019).