Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Παπαρίζου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ06, στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
2. Μακρίδη Γεώργιο-Ανδρέα, κλάδου ΠΕ08, στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
3. Παπανικολάου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ86, στο ΓΕ.Λ. Νεστορίου.
4. Μπακάλη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ86, στο 2ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
5. Καραλιά Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ86, στο ΓΕ.Λ. Μεσοποταμίας.
6. Ρούσκα Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ86, στο Γυμνάσιο Μανιάκων.
7. Τζιουμάκη Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ86, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
8. Καλτσιάδου Μαρία, κλάδου ΠΕ86, στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής: