Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

...................................

 

αποφασίζουμε
Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Μπαμπούλη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ11, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
2. Βόλτση Θεόδωρο, κλάδου ΠΕ11, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Μακρή Αθηνά, κλάδου ΠΕ11, στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.
4. Μήτσιου Γεώργιο, κλάδου ΠΕ11, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
5. Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά, κλάδου ΠΕ80, στο Γυμνάσιο Πενταβρύσου.
6. Στούμπο Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ80, στο ΓΕ.Λ. Μεσοποταμίας.
7. Βελλίδου Νέβενα, κλάδου ΠΕ80, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
8. Δεμίρη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ80, στο ΓΕ.Λ. Νεστορίου.

9. Διαμαντή Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ83, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
10. Σιάτρα Σοφία, κλάδου ΠΕ87.03, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
11. Κούτρα Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ89.02, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:


1. Παμπουκίδη Βασίλειο, κλάδου ΠΕ11, από το Γυμνάσιο Μαυροχωρίου στο ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού.
2. Ρήμου Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ80, από το ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.


Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής: