...

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στη ΔΔΕ Καστοριάς, σάς διαβιβάζουμε τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης ωρομισθίων μουσικών όπως κυρώθηκαν από τη Διευθύντρια της Δ.Ε. Καστοριάς...

...                            Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

...Προκηρύσσει ...την πρόσληψη...

ενός (1) ωρομίσθιου (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο)» για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα ,
ενός (1) ωρομίσθιου (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη μουσική ειδίκευση «Κρουστά Ευρωπαϊκά

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Ο Διευθυντής της Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

........................................

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Την πρόσληψη δύο (2) ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Βέροιας , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί τόσο στον οριστικό πίνακα 21/01/2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών –