Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών:

 

Α. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους γονείς – κηδεμόνες την έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017 – 2018.

 

Β. Καλούμε τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που αποφοίτησαν από οποιοδήποτε Δημοτικό Σχολείο της Π.Ε. Καστοριάς, το σχολικό έτος 2016 – 2017 και επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης) από Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Γραφείο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς (στο χώρο των Λυκείων, περιοχή χλόη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τη συμμετοχή των μαθητών στις εισαγωγικές μουσικές εξετάσεις.

            Οι εισαγωγικές μουσικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς (στο χώρο των Λυκείων, περιοχή χλόη, πρώην 2ο ΤΕΕ Καστοριάς, τέως 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς), την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00.

Επισημαίνεται, ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στο (Νομό) Π.Ε. Καστοριάς. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 24670 21001, 24670 55231 και 24670 55221.

ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 μουσικά μαθήματα για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις - του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
- της Φ.253/23170/Α5/ (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) Υ.Α.
- της Φ.253/69990/Α5/ (ΦΕΚ 1736 Β΄ /2019) Υ.Α.
- της Φ.253/ 86661 /Α5/ (ΦΕΚ 2190 Β΄/2019) Υ.Α.
- της Φ.253.1/91555/Α5 (ΦΕΚ 2288 Β΄/2019) Κ.Υ.Α.

 

Β. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι το δήλωσαν με τη σχετική Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου.

 

Γ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίστηκε με σχετική ΥΑ, ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ
29-6-2019
1-7-2019
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
10.00 π.μ.
08.30 π.μ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων για τους μαθητές / μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α'  τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Συγχαρητήρια και στους 45 μαθητές μας , που προσήλθαν και κατάφεραν να εισαχθούν με πολύ καλές επιδόσεις!

Ευχαριστούμε επίσης τους καθηγητές μουσικής από τα Μουσικά Σχολεία Πτολεμαΐδας και Σιάτιστας, οι οποίοι αποτέλεσαν την επιτροπή αξιολόγησης των μαθητών μας και ως άξιοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί επέδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον και παιδαγωγική συμπεριφορά.

Καλούμε τους γονείς να προσέλθουν στο σχολείο μας από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου για τη διαδικασία μετεγγραφής  στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_.docx)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_.docx[ ]39 kB

Σας ενημερώνουμε ότι για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς – κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019.

Συνημμένα
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx[ ]39 kB

Σχετ.:
1. Η με αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Τεύχος Β΄ 1371).
2. Η με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2899/08-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς με θέμα : «Λειτουργία Μουσικού Σχολείου - Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίων Μουσικών Σχολείων».
3. Η με αριθμ. πρωτ.4613/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κοζάνης με θέμα : «Εισήγηση για αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης».
4. Η με αριθμ. πρωτ. 2400/06-06-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας με θέμα : «Εισήγηση για πλήθος τμημάτων στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου κατά το σχ. έτος 2018-2019».
5. Η με αριθμ. πρωτ. 181/07-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Καστοριάς.
6. Η με αριθμ. πρωτ. 628/06-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
7. Η με αριθμ. πρωτ. 344/01-06-2018 Πρόταση Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 163/6-6-2018 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου
9. Τις πράξεις των Συλλόγων Διδασκόντων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας .


Αποφασίζουμε


Ορίζουμε τον αριθμό τμημάτων των Μουσικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το διδακτικό έτος 2018- 2019 ως εξής: