Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών:

 

Α. Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους γονείς – κηδεμόνες την έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017 – 2018.

 

Β. Καλούμε τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που αποφοίτησαν από οποιοδήποτε Δημοτικό Σχολείο της Π.Ε. Καστοριάς, το σχολικό έτος 2016 – 2017 και επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης) από Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Γραφείο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς (στο χώρο των Λυκείων, περιοχή χλόη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τη συμμετοχή των μαθητών στις εισαγωγικές μουσικές εξετάσεις.

            Οι εισαγωγικές μουσικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς (στο χώρο των Λυκείων, περιοχή χλόη, πρώην 2ο ΤΕΕ Καστοριάς, τέως 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς), την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00.

Επισημαίνεται, ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στο (Νομό) Π.Ε. Καστοριάς. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 24670 21001, 24670 55231 και 24670 55221.

Επιτυχόντες μαθητές στις Εισαγωγικές Εξετάσεις της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

 1

ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 2

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΟΥΒΑΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ

ΤΣΟΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ

ΕΛΠΙΔΑ

ΔΟΚΑΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

10 

ΕΓΡΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

12 

ΤΑΤΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

13 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

14 

ΖΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15 

ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

16 

ΚΑΛΥΒΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17 

ΖΟΥΛΑ

ΜΑΡΙΑ

18 

ΤΕΛΟΥΔΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ

19 

ΤΟΥΤΣΟΓΛΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ

20 

ΖΟΡΠΙΔΗΣ - ΑΪΧΕΡ

ΜΑΡΤΙΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

21 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

22 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθύντριας στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Συνημμένα
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.pdf)Απόφαση[ ]425 kB

Γνωρίζουμε στους γονείς – κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, ότι με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και των καθηγητών/τριών Μουσικής του Νομού, αύριο Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:00 π.μ. στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, θα γίνει δοκιμαστικό τέστ για τους υποψήφιους μαθητές. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εξοικείωση των μικρών μας μαθητών με το χώρο των εξετάσεων (2ο ΓΕΛ Καστοριάς) και το περιεχόμενο των εξετάσεων που για πρώτη φορά διεξάγονται στο Νομό μας.

Καλωσορίζουμε τους πρώτους υποψήφιους μαθητές της Α΄ τάξης του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς με τη διαβεβαίωση ότι παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θα είμαστε, πάντα, κοντά τους.

Συνημμένα
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΜΕ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΜΕ.doc[ ]39 kB

...

σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το
σχολικό έτος 2017-18.
Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα
30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς.
Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την
πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου,
παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές
αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή
κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από
λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η
διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού
Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον
αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την
Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως
άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί
για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του
Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ.
70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»
(ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο
(ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται
η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
θα είναι ο Ταμπουράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ