- Ίδρυση Μουσικών Γυμνάσιων

- Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

- Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17

- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνάσιων