Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

...................................

 

αποφασίζουμε
Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Μπαμπούλη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ11, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
2. Βόλτση Θεόδωρο, κλάδου ΠΕ11, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Μακρή Αθηνά, κλάδου ΠΕ11, στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.
4. Μήτσιου Γεώργιο, κλάδου ΠΕ11, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
5. Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά, κλάδου ΠΕ80, στο Γυμνάσιο Πενταβρύσου.
6. Στούμπο Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ80, στο ΓΕ.Λ. Μεσοποταμίας.
7. Βελλίδου Νέβενα, κλάδου ΠΕ80, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
8. Δεμίρη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ80, στο ΓΕ.Λ. Νεστορίου.

9. Διαμαντή Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ83, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
10. Σιάτρα Σοφία, κλάδου ΠΕ87.03, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.
11. Κούτρα Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ89.02, στο ΕΠΑΛ Καστοριάς.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

.....................................................

 

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Εξάρχου Ελένη, κλάδου ΠΕ04.01, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
2. Γεωργίου Μαρία, κλάδου ΠΕ04.02, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Τσιάγγου Ιωάννα, κλάδου ΠΕ04.01, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
4. Πλούσιο Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ11 (με Β΄ Ειδικότητα ΠΕ85), στο ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Παπαρίζου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ06, στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
2. Μακρίδη Γεώργιο-Ανδρέα, κλάδου ΠΕ08, στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
3. Παπανικολάου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ86, στο ΓΕ.Λ. Νεστορίου.
4. Μπακάλη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ86, στο 2ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
5. Καραλιά Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ86, στο ΓΕ.Λ. Μεσοποταμίας.
6. Ρούσκα Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ86, στο Γυμνάσιο Μανιάκων.
7. Τζιουμάκη Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ86, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.
8. Καλτσιάδου Μαρία, κλάδου ΠΕ86, στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:


1. Βασιόπουλο Σωκράτη, κλάδου ΠΕ01, στο ΓΕΛ Μεσοποταμίας.
2. Βιτούλα Ανδρέα, κλάδου ΠΕ01, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
3. Νάτση Στεργιανή, κλάδου ΠΕ01, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής: