Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................................

αποφασίζουμε


Α) Διαθέτουμε εξολοκλήρου στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, από το ΕΠΑΛ Καστοριάς.


Β) Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...........................................

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

...........................................

Β) Ανακαλούμε τη διάθεση της

...........................................

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.......................................................

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τον Δάφα Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, στο Γυμνάσιο Οινόης.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

...........................................

 

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τον Δάφα Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, στο Γυμνάσιο Οινόης.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

....................................

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Μαργαρίτη Διονυσία, κλάδου ΠΕ02, από το 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

Β) Τοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.


Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της