Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

 

Αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Παπαρίζου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ06, από το ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς στο Γυμνάσιο Μανιάκων.

 

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

.........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής: