Διαδικασίες και διαθέσιμα υλικά για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής με την χρήση USB Token

Συνημμένα
Download this file (aitisi.pdf)Αίτηση[ ]312 kB
Download this file (informations.pdf)Πληροφορίες[ ]100 kB
Download this file (List_USB_TOKEN.pdf)Διαθέσιμα USB_TOKEN[ ]818 kB
Download this file (odigies.pdf)Οδηγίες[ ]6582 kB

Οδηγίες για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Συνημμένα
Download this file (sch_manual.pdf)Οδηγίες_ΠΣΔ[ ]1016 kB

Διαδικασία για την έκδοση ηλεκτρονικού εγγράφου με την χρήση ψηφιακών υπογραφών