Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2005 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-05-2019 η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-19 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020», σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Συνημμένα
Download this file (ΕΞΕ - 97643 - 2019 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ `ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η` ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ`-ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.pdf)Ενημέρωση[ ]519 kB

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή e-εγγραφές  παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 23.59.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή e-εγγραφές  παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 23.59.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να υποβάλει αίτηση Erasmus+ ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ως Συντονιστής Κοινοπραξίας Κινητικότητας  με θέμα την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Education for Sustainable Development, ESD). Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην αίτηση να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία/αρχεία:

  • Κωδικό Organisation ID της