ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46 (Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου)

Συνημμένα
Download this file (74 τΑ 2016.pdf)74 τΑ 2016.pdf[ ]211 kB

Στο ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 με θέμα: Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74).

Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται τροποποίηση του ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

Σας επαναπροωθούμε την με αρ. πρωτ. 194027/Δ2/10-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διότι παρουσιάστηκε τεχνικό σφάλμα στη σελίδα 7 παρ. ΙΙ. Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ.

Προεδρικό διάταγμα 68/2014 (ΦΕΚ 110/Α/7-5-2014)– Σημαντικές αλλαγές
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνημμένα
Download this file (document(1).pdf)Προεδρικό διάταγμα 68/2014[ ]140 kB