Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες ζητήθηκε η διόρθωση των στοιχείων που αφορούν σε οργανικά κενά και πλεονάσματα των Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ’ αριθμ. 27/2018 Πράξη του αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών κενών για τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Τα οργανικά κενά και πλεονάσματα έχουν αναρτηθεί στο https://inventory.minedu.gov.gr/ .