Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.ΕΦ.) διοργανώνει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: «Κύπρος: Ιστορία και Πολιτισμός».
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, Δημητρίου Σούτσου 46) στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2018 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02.
2) Oι Οργανωτικοί Συντονιστές, κλάδου ΠΕ02.
3) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ02.
4) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ02.
5) Πέντε (05) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ., τρία (03) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ. και τριάντα τέσσερις (34) εισηγητές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: