Πίνακας Κατανομής Ειδικοτήτων-Ωρών ανά ΣΚΑΕ 2018-19.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων διδασκόντων για Ενισχυτική Διδασκαλία 2018-19.