Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας ως εξής:

...

Ανακαλούμε τις διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου των παρακάτω εκπαιδευτικών:

...