Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:

....