Έχοντας υπόψη:
1. την αριθ. 2η Πράξη/23-1-2017 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)
2. την υπ΄αριθ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 εγκύκλιο με θέμα «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-17»
Σας ενημερώνουμε ότι:
Τα Γυμνάσια της χώρας καλούνται να υλοποιήσουν Ενδοσχολικούς Αγώνες Πετοσφαίρισης 4 Χ 4 (4 εναντίον 4) Μικτών Ομάδων Μαθητών- Μαθητριών και των τριών (3) τάξεων των Γυμνασίων της Χώρας, στο πλαίσιο των ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και ενημερωτικών δράσεων με κεντρικό σύνθημα για το σχ. έτος 2016-17 «Μπλοκ στην παχυσαρκία, στα ναρκωτικά και στο ρατσισμό».