Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια «εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των μαθημάτων», στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσους προορισμούς στην διαδρομή, και προορισμούς στη Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία: 25/02/2016 και ώρα 07:00. Θα συμμετέχουν 50 +/- 3 μαθητές και τρείς(3) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει οδικώς από Καστοριά – Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β΄ τάξης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι την Παρασκευή 15/01/2016 και ώρα 12:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά.

Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές που δεν μπορούν να συγκριθούν όπως έχει ζητηθεί δεν θα ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Συνημμένα
Download this file (Α εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΥΤΕΡΗ εκδρομή   Β΄τάξης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.( προκύρηξη) 2015-2016.docx)Πρόσκληση[ ]35 kB