Η Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει την πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 08/04/2016 μέχρι   και 13/04/2016, με πέντε διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο.

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό - αεροδρόμιο Μακεδονία – Άργος Ορεστικό.

Μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς: Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο - Θεσσαλονίκη.  

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν   100. Αριθμός συνοδών 5.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 20/01/2016, ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

΄Ανοιγμα προσφορών 20/01/2016και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Συνημμένα
Download this file (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ1  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16 1.doc)Πρόσκληση[ ]78 kB