Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...............................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση της Παπουτσή Άννας, κλάδου ΠΕ87.03, στη θέση του Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.». Στους υποδιευθυντές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102 τ. Α΄).

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


ανακηρύσσουμε, κατά συνδυασμό και αλφαβητική σειρά αυτών, τους υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, στις επερχόμενες εκλογές, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (Ω3ΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΙΩ.pdf)Ω3ΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΙΩ.pdf[ ]173 kB

Ο Περιφερειακός  Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 Έχοντας υπόψη:

........................................

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και

Συνημμένα
Download this file (ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf)ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf[ ]188 kB

Έχοντας υπόψη :

......................................

αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους εκπροσώπους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29  Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων) και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού  της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο ΠΥΣΕΕΠ, για τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω: