Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Τρίτη 22-09-2020 έως και την Δευτέρα 05-10-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (Αίτηση.docx)Αίτηση.docx[ ]19 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]46 kB
Download this file (Ψ9Γ046ΜΤΛΗ-5ΝΓ.pdf)Ψ9Γ046ΜΤΛΗ-5ΝΓ.pdf[ ]186 kB

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

...............................

Αποφασίζουμε:


την απαλλαγή από τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας του 3
ου Γυμνασίου  Καστοριάς, της Κούστα Μάρθας του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 με Α.Μ. 145512, ύστερα από αίτησή της, από 15-09-2020.

Συνημμένα
Download this file (6ΟΧΤ46ΜΤΛΗ-1ΜΩ.pdf)6ΟΧΤ46ΜΤΛΗ-1ΜΩ.pdf[ ]150 kB

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................................

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η
οποία και επισυνάπτεται, από την Δευτέρα 14-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.............................................

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Ε.Κ. Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Δευτέρα 14-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με τριετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2023 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη