Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Ταμβάκη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ79.01, στη θέση του Υποδιευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το
άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...............................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση της Παπουτσή Άννας, κλάδου ΠΕ87.03, στη θέση του Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.». Στους υποδιευθυντές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και

Συνημμένα
Download this file (ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf)ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf[ ]188 kB

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


ανακηρύσσουμε, κατά συνδυασμό και αλφαβητική σειρά αυτών, τους υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, στις επερχόμενες εκλογές, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (Ω3ΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΙΩ.pdf)Ω3ΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΙΩ.pdf[ ]173 kB

Ο Περιφερειακός  Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

 Έχοντας υπόψη:

........................................

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: