Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

......................................

 

Αποφασίζουμε


αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινού αναπληρωτή Διευθυντή για την κενούμενη θέση διευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, στον Γεωργιάδη Φώτιο του Θεόδωρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Α΄, του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, από 04-11-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» και όχι πέραν της λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους, ήτοι 31-08-2020.

Συνημμένα
Download this file (Ψ8ΑΓ46ΜΤΛΗ-Γ4Λ.pdf)Ψ8ΑΓ46ΜΤΛΗ-Γ4Λ.pdf[ ]150 kB