Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.....................................

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την τοποθέτηση του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, από 06-11-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α ́/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Συνημμένα
Download this file (ΨΣΩΑ46ΜΤΛΗ-7ΜΖ.pdf)ΨΣΩΑ46ΜΤΛΗ-7ΜΖ.pdf[ ]150 kB