Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..........................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Αντωνιάδη Πάυλου, κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Υποδιευθυντή του ΓΕΛ Άργους Ορεστικού, από 02-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Συνημμένα
Download this file (9ΛΣΣ46ΜΤΛΗ-ΟΚΝ.pdf)9ΛΣΣ46ΜΤΛΗ-ΟΚΝ.pdf[ ]150 kB