Έχοντας υπόψη :

......................................

αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους εκπροσώπους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29  Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων) και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού  της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο ΠΥΣΕΕΠ, για τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω: