Σας γνωστοποιούμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
2) Οι Οργανωτικοί Συντονιστές, κλάδου ΠΕ03.
3) Οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου, κλάδου ΠΕ03.
4) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
5) Ένας (01) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 από κάθε σχολείο των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής και Πειραιά. Εάν οι ενδιαφερόμενοι από κάθε σχολείο είναι περισσότεροι του ενός, θα προτιμηθούν μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας, διαφορετικά θα διενεργηθεί κλήρωση στη σχολική μονάδα.
6) Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 για κάθε μία από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, εκτός των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής και Πειραιά. Επιλέγονται κατ’ αρχάς τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε ή μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας και, εφόσον δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός, θα συμπληρωθεί από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.