...

Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Μέλλιου Βασιλική, κλάδου ΠΕ03, από το 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς  στο Γυμνάσιο Οινόης...

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής...

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής...