Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής...

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που είναι ονομαστικά υπεράριθμοι, χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής...

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ή στην Α΄/θμια εκπαίδευση Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής...