Αριθμ. πρωτ. Φ.151 /33587/A5/25-2-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: "Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013".