Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (ΩΡ1Σ4653ΠΣ-ΩΚΦ.pdf)ΩΡ1Σ4653ΠΣ-ΩΚΦ.pdf[ ]1127 kB