Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, της Δ.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς – Φορέας 90-27 / Ειδικός Φορέας 182, μέχρι και το μήνα Μάιο 2016, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (Ψ4ΦΨ4653ΠΣ-48Λ.pdf)Ψ4ΦΨ4653ΠΣ-48Λ.pdf[ ]1108 kB